Liczba Polaków w wyjściowych jedenastkach
Po 26. kolejce sezonu 2019/20.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL1234567891011121314151617181920212223242526ŚredniaDR
ŚREDNIA6,196,255,635,885,566,065,885,755,635,885,885,696,256,135,815,635,756,136,065,815,255,064,944,755,005,06
ARK666777566664566756765675575,69ARK
CRA333332333323444445444444333,31CRA
GÓR543566666565555456654354534,81GÓR
JAG444444445444554456544225654,08JAG
KOR444434533657443454335353443,92KOR
LPO343233325554643322244333233,19LPO
LGD798877787786887677664444566,35LGD
LEG665547555645657665655654555,15LEG
ŁKS10109989998888889788997667667,81ŁKS
PIA466644455555565656456655654,96PIA
POG333446565665544436644424574,27POG
RCZ976678766566766667876766666,27RCZ
ŚLĄ876656655554666565664544445,19ŚLĄ
WIS10989899988810101099109996787768,27WIS
WPŁ91088888878888108888788866667,58WPŁ
ZAG888887876787877778988775557,04ZAG
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Średnia wieku wyjściowych jedenastek
Po 26. kolejce sezonu 2019/20.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL1234567891011121314151617181920212223242526ŚredniaDR
ŚREDNIA26,8626,5826,6926,8026,4726,5626,4826,9526,6726,5726,6326,7926,6026,5226,5426,8526,7326,7626,6026,6127,3727,5927,3827,2227,1927,12
ARK28,8227,8227,8227,0926,3626,3627,2726,9127,5527,5527,5527,2727,1827,5527,8227,0927,1827,5527,5528,1828,1828,5527,5528,5528,0029,0027,63ARK
CRA26,9126,9127,5527,9127,9127,0027,7327,0927,0927,5527,5527,1826,6427,0027,0027,0027,0026,7325,7326,5528,2727,7327,7327,4527,9127,0027,23CRA
GÓR26,8226,1825,5525,9125,5526,1825,5526,1825,7325,0927,0026,6426,3626,7326,7326,3626,1825,7326,0926,7327,0927,0927,9126,3625,4527,0026,31GÓR
JAG26,6426,6426,1826,3626,8226,2726,1826,8225,8226,8226,8226,8226,0026,3625,7327,0026,7326,1825,7326,0926,7326,3626,6427,0027,5527,0026,51JAG
KOR26,7326,0026,8226,9126,9126,0025,1827,1827,1825,4525,8226,0926,5526,5526,6426,5526,3627,3626,4527,4526,9127,1826,8227,0027,5528,0026,68KOR
LPO25,1824,4525,3626,0025,7324,8224,8225,9123,6424,0022,9123,8222,7324,5525,0925,0926,0026,0026,0924,0924,9125,8225,8225,8226,2726,2725,05LPO
LGD27,6425,5527,0927,9126,9128,0927,3628,6427,6427,6428,5528,2727,0027,4527,0027,6427,2727,5526,5527,0927,0926,6427,1826,7327,0925,9127,29LGD
LEG24,9128,4526,9126,4526,0025,1824,9126,4524,6424,4527,0926,0026,5527,2726,0926,6426,6426,7326,6425,9128,0927,0926,8226,8226,6426,6426,38LEG
ŁKS25,9125,9126,0026,7325,1826,7326,6427,0927,5527,2725,6425,6426,1825,4526,0026,5526,7327,0026,1826,7328,0028,7327,3627,0027,5527,5526,66ŁKS
PIA26,6427,3627,1826,7327,2727,2727,4527,2728,1827,3627,7327,7327,7328,0927,7327,8227,0027,3628,2727,8228,7328,7329,0929,0928,2728,3627,78PIA
POG26,3625,9126,2726,0025,8225,5525,8225,0025,4525,3625,3625,3625,4525,6424,8225,8224,9125,2725,0924,5527,0927,5527,6426,6425,4525,9125,77POG
RCZ26,3625,0925,3625,3624,7324,6424,7325,7325,2726,0925,8225,8225,7325,9125,5524,5525,6426,1825,8225,0026,0927,4526,7326,0026,0026,0025,68RCZ
ŚLĄ28,8229,3628,8228,3627,1828,0927,6427,1827,1827,1827,4529,0027,9127,9127,9127,3626,9126,0927,9127,9128,0028,7328,2728,2727,8227,4527,87ŚLĄ
WIS27,4526,8226,7327,2727,0028,0927,4527,4528,2728,2726,8228,4529,6425,7327,9129,4528,4528,2728,2728,2728,7328,6427,5527,3627,3627,1827,80WIS
WPŁ26,9126,2726,6427,0026,4527,2728,0928,9127,6427,8227,3627,3627,3626,0925,7327,4527,4527,5527,3627,0928,2727,0026,7327,1827,9127,1827,23WPŁ
ZAG27,6426,5526,8226,8227,7327,3626,9127,4527,9127,1826,5527,1826,5526,0026,9127,1827,1826,5525,9126,2725,7328,1828,1828,1828,1827,4527,10ZAG
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Średnia wzrostu wyjściowych jedenastek
Po 26. kolejce sezonu 2019/20.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL1234567891011121314151617181920212223242526ŚredniaDR
ŚREDNIA182,72182,61182,72182,77182,86182,85182,63182,49182,57182,38182,68182,88182,79182,76182,85182,75182,80183,02182,70182,56182,57182,37182,74182,02182,34182,22
ARK185,09183,18183,18183,73183,18183,18185,27184,45184,73184,73184,73183,82184,18183,55184,55183,82184,09184,36184,18183,64183,36184,36184,91184,09182,45182,73183,98ARK
CRA187,00187,09185,36184,18184,18185,82184,09183,09183,09185,36185,73186,00186,00186,36186,36185,45185,45185,36185,73186,18184,91185,55185,55182,73185,27183,18185,20CRA
GÓR183,55183,00181,64184,00183,82184,00183,82184,00183,73181,64183,91183,45184,00183,45183,45181,91183,36183,73183,91183,45182,64182,55185,00182,64183,27182,00183,30GÓR
JAG183,18183,18184,27184,18183,09183,36183,00183,09183,00183,55183,55183,55183,64184,09184,36184,82184,00184,91182,09182,09183,36183,73184,45182,91182,82182,91183,51JAG
KOR183,36183,45182,64183,18183,18183,45181,27181,73181,73183,73183,36184,09183,09183,09182,36183,09183,18183,18182,36182,91181,91180,73181,27180,36181,18182,09182,54KOR
LPO180,36181,36181,36180,82181,45181,82181,82181,18180,64182,45183,18183,09182,09182,09181,55181,55182,45182,45182,09184,36181,64180,73180,73180,73181,00181,45181,71LPO
LGD183,36181,09182,18183,36184,18183,27182,73182,55183,36183,36182,82184,27182,64181,18182,55182,00181,36182,64183,45182,00183,18183,18182,82182,36181,91183,82182,76LGD
LEG183,82182,27180,82180,91180,91181,27179,45180,91179,73179,82181,00179,73181,09181,36181,18181,91180,27180,45180,73180,36180,18180,55181,18179,82181,36180,45180,83LEG
ŁKS181,36181,36181,36180,73181,18182,09181,91181,55181,45180,09180,27180,27180,55180,45181,00179,55181,36181,82180,36180,45181,64181,64179,82180,27180,00180,00180,87ŁKS
PIA182,18183,45183,64182,82183,27183,27182,82184,00183,45182,64183,36183,36183,36184,64183,36183,73184,18183,82184,09182,91183,55183,18182,27182,27183,64182,09183,28PIA
POG181,82182,36183,09181,55181,73180,73181,82182,09182,36181,09181,09181,91181,55180,09181,09181,27181,55181,00180,55181,00181,09180,73180,91181,27180,91180,45181,35POG
RCZ179,91181,09183,73183,73183,09181,55183,09183,91184,55180,45182,45184,18184,18186,00184,82184,36184,00183,45183,64182,64183,27182,18184,55184,82184,82184,82183,43RCZ
ŚLĄ180,09180,73181,45181,82182,36182,91182,64182,36182,36182,36183,18181,91182,09182,09182,09182,55181,82183,00181,82181,82182,36181,82182,00182,00183,00181,64182,09ŚLĄ
WIS181,82181,27181,55182,73182,64182,09182,00181,45181,82181,82180,00182,73182,00182,18181,36182,55182,18182,36182,36182,36181,27181,00181,55181,00181,00181,45181,79WIS
WPŁ183,00183,55184,45183,91184,36183,36183,64182,36183,45184,00182,73182,73182,73182,73183,27183,09183,09182,91182,36182,91183,00183,64185,82184,82184,55184,82183,51WPŁ
ZAG183,55183,27182,73182,73183,09183,36182,73181,09181,73181,00181,45181,00181,45180,73182,27182,36182,36182,82183,45181,82183,73182,36181,00180,27180,27181,64182,09ZAG
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Średnia liczba młodzieżowców w wyjściowych jedenastkach
Po 26. kolejce sezonu 2019/20.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL1234567891011121314151617181920212223242526ŚredniaDR
SUMA1923202223232620262629252826232021242427262724232323
ARK111211111111111211111111110,88ARK
CRA111111111111211112221221110,96CRA
GÓR111232323322211123211112211,50GÓR
JAG111111112111211112211111110,96JAG
KOR111111211222111111112221221,00KOR
LPO343223325454643311134333232,54LPO
LGD132221211111211122222222221,27LGD
LEG211113212212212122222322221,35LEG
ŁKS111111111122122111111111110,96ŁKS
PIA111111112111111111111111110,85PIA
POG111222221221122111121212221,19POG
RCZ121122212222211122232112221,38RCZ
ŚLĄ111111111111111111111111110,81ŚLĄ
WIS111111111131131111111111110,96WIS
WPŁ111111111121122111122321111,00WPŁ
ZAG122221221222232222333221111,65ZAG
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.

Śledź EkstraStats w mediach społecznościowych: