Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), EkstraStats z siedzibą w Warszawie, zwane dalej EkstraStats publikuje poniżej regulamin Newslettera:

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez EkstraStats na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
3. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez EkstraStats na stronie internetowej. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
4. EkstraStats nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.
5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, wysyłając stosowną prośbę na adres info@ekstrastats.pl.
6. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje niezwłocznie i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
7. EkstraStats zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

Śledź EkstraStats w mediach społecznościowych: