Cierpliwość popłaca

Cierpliwość popłaca

Cierpliwe konstruowanie akcji poprawia skuteczność strzałów. Nie jest to teza odkrywcza, ale teraz ma ona poparcie w twardych danych z naszej ligi.

W tekstach „Ekstraklasa na sześciu wykresach” (najnowsza aktualizacja dostępna TUTAJ) jedna zastanawiająca rzecz rzuca się w oczy. Mowa o odwrotnej relacji między liczbą strzałów a ich skutecznością, widocznych na wykresie czwartym i piątym. Drążąc ten temat, można zestawić liczbę strzałów oddanych przez drużyny w poszczególnych meczach i wyciągnąć średnią skuteczność dla każdej kategorii, czyli konkretnej liczby oddanych strzałów. Obrazuje to poniższy wykres. Na osi poziomej liczba strzałów oddanych przez drużynę w meczu, linia niebieska (ze skalą po lewej stronie) to średnia skuteczność, a linia czerwona (skala po prawej stronie) to liczba meczów, w których drużyna oddała daną liczbę strzałów. (Dane z poprzedniego i trwającego sezonu).

cierpliwosc01

Czerwona linia wskazuje że najczęściej drużynie udaje się oddać między 10 a 13 strzałów w meczu. Ale ciekawsza jest niebieska linia i jej zarysowany czarną kreską liniowy trend, wskazujący, że im więcej strzałów, tym mniejsza ich skuteczność. Wynika z tego, że drużyna, która przeciętnie oddaje dwa razy więcej strzałów od rywala, nie będzie zdobywała dwa razy więcej bramek. Obrazuje to drugi wykres, w którym na osi poziomej jest liczba strzałów, a na osi pionowej oczekiwana liczba bramek przy średniej skuteczności.

cierpliwosc02

Ujemną (minimalnie, ale jednak) korelację między liczbą strzałów a ich skutecznością widać także na danych zagregowanych dla drużyn.

cierpliwosc03

Co natomiast jest pozytywnie skorelowane ze skutecznością strzałów? Posiadanie piłki ma współczynnik korelacji +0,39. (Wskaźnik korelacji może przyjmować wartość od plus jeden, czyli pełna korelacja, przez zero, które oznacza zupełny brak korelacji, aż do minus jeden, co oznacza zupełnie odwrtoną korelację).

cierpliwosc04

Ale jeszcze lepiej wypada tu współczynnik „cierpliwości”, czyli czas posiadania piłki podzielony przez liczbę strzałów, innymi słowy liczba minut przy piłce na strzał. Tu wskaźnik korelacji wynosi +0,5.

cierpliwosc05

Wniosek z tego jest prosty: cierpliwość w konstruowaniu akcji i większa liczba podań owocuje lepszą skutecznością strzałów, co wynika zapewne z wypracowania lepszej pozycji do strzału.

~fid

Komentarze:

Śledź EkstraStats w mediach społecznościowych: