Średnia frekwencja w meczach klubów
Po 4. kolejce sezonu 2019/20.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

KLUBD-ZŚRD-ZW-ZŚRW-Z
RAZEM3034059787
ARK17446872390224511
CRA15741787181804090
GÓR35035175182032310162
JAG1258312583274529151
KOR1169211692184086136
LPO4892324462101495075
LGD2661813309108925446
LEG28583142921169211692
ŁKS16109537080438043
PIA89174459180719036
POG78443922175048752
RCZ653232663055115276
ŚLĄ12794127946221820739
WIS2962014810172178609
WPŁ1082754141661616616
ZAG1414147141706717067
Objaśnienie nagłówków kolumn:
D-Z – łączna frekwencja danej drużyny na meczach na własnym boisku
ŚRD-Z – średnia frekwencja na jednym meczu danej drużyny na własnym boisku
W-Z – łączna frekwencja na meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny
ŚRW-Z – średnia frekwencja na jednym meczu w meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny
W stopce kolumny łączna liczba widzów.

Źródło danych: raporty delegata, w których kluby najczęściej wpisują, wg wytycznych spółki zarządzającej rozgrywkami, liczbę upoważnionych do wejścia, a nie liczbę widzów, którzy weszli na mecz.

Frekwencja na poszczególnych meczach
Po 4. kolejce sezonu 2019/20.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

 ARKCRAGÓRJAGKORLPOLGDLEGŁKSPIAPOGRCZŚLĄWISWPŁZAGDŚRD
ŚRW4511409010162915161365075544611692804390368752152762073986091661617067
ARKX101017345174468723
CRAX76988043157417871
GÓRX17968170673503517518
JAGX125831258312583
KORX116921169211692
LPOX32307166164892324462
LGD13348X132702661813309
LEGX13285152982858314292
ŁKS54515381X5277161095370
PIA4698X421989174459
POG3897X394778443922
RCZ31673365X65323266
ŚLĄ12794X1279412794
WIS1500714613X2962014810
WPŁ53165511X108275414
ZAG512550134003X141414714
W90228180203232745218408101491089211692804318071175043055162218172171661617067

Objaśnienie nagłówków kolumn:
D – łączna frekwencja danej drużyny na meczach na własnym boisku
ŚRD – średnia frekwencja na jednym meczu danej drużyny na własnym boisku
W – łączna frekwencja na meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny
ŚRW – średnia frekwencja na jednym meczu w meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny

Źródło danych: raporty delegata, w których kluby najczęściej wpisują, wg wytycznych spółki zarządzającej rozgrywkami, liczbę upoważnionych do wejścia, a nie liczbę widzów, którzy weszli na mecz.

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.

Śledź EkstraStats w mediach społecznościowych: